Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 34/2010, de l'1 d'octubre, de regulació de les festes tradicionals amb bous

Objecte: L'objecte d'aquesta llei és establir els requisits i les condicions que han de complir les festes tradicionals amb bous sense mort de l'animal (correbous), en les dates i les localitats catalanes on tradicionalment se celebren, amb la finalitat de garantir els drets, els interessos i la seguretat dels participants i del públic i, alhora, la protecció dels animals.

 

Data en què entra en vigor: Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, llevat dels preceptes el compliment dels quals exigeix despesa a càrrec dels pressupostos de la Generalitat, que tenen efectes a partir de l'entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l'exercici pressupostari immediatament posterior a l'entrada en vigor d'aquesta llei.

 

Publicació oficial: DOGC 5731, de 8 d'octubre de 2010.

 

 (Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)