Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ordre EMO/274/2015, de 31 d'agost, per la qual s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015

Objecte:

Regular els permisos laborals per als treballadors i treballadores d'empreses privades i del personal al servei de l'Administració en desplegament dels articles 24 i 25  del Decret 176/2015, de 4 d'agost, de normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015 (DOGC núm. 6928, de 5.8.2015).