Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADA al Decret 310/2006, de 25 de juliol, pel qual s'aprova el Pla d'infraestructures del transport de Catalunya-Infraestructures terrestres: xarxa viària, ferroviària i logística

Objecte Havent observat una errada al text del Decret esmentat, tramès al DOGC i publicat al núm. 4685, pàg. 33775, de 27.7.2006, se'n detalla l'oportuna correcció:

A la pàgina 33775, primer paràgraf de la part dispositiva, on diu:

"... el Pla de 1932 de la Mancomunitat...",

ha de dir:

"... el Pla de 1922 de la Mancomunitat...".

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC 4750, de 30 d'octubre de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)