Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat

Descripció: Decret 308/2011, de 5 d'abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Objecte: Aquest Decret preveu la derogació expressa d'aquelles normes reglamentàries que no responen a l'objectiu de claredat i coherència i que suposen una regulació excessiva i innecessària, d'acord amb la voluntad continguda en el títol IV de la Llei 6/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.


Data en què entra en vigor: Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5854, de 7 d'abril de 2011.

  (Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)