Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 334/2011, de 10 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a matèries que són competència del Departament d'Economia i Coneixement

Descripció: DECRET 334/2011, de 10 de maig, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a matèries que són competència del Departament d'Economia i Coneixement

Objecte: Aquest Decret preveu la derogació expressa d'aquelles normes reglamentàries que no responen a l'objectiu de claredat i coherència i que suposen una regulació excessiva i innecessària, d'acord amb la voluntad continguda en el títol IV de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Data en què entra en vigor: Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5877, de 12 de maig de 2011.

  (Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)