Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família

Objecte: Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

D'especial interés per les administracions públiques és la Disposició addicional segona, que estableix que les mesures de conciliació del treball amb la vida familiar aplicables a les administracions públiques catalanes i que la legislació estableix a favor de convivents fan referència a la parella estable, que regula l'article 234-1 del Codi civil.

Data que entra en vigor:  Aquesta llei entra en vigor l'1 de gener de 2011.

Publicació oficial: DOGC núm. 5686, 31 de 5 d'agost de 2010.

(Trobareu l'enllaç a la Llei a la zona d'informació annexa. Normativa inclosa a la reunió comarcal d'actualització jurídica de desembre de 2010.).