Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucció per a l'aplicació de determinats aspectes de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut bàsic de l'empleat públic a l'Administració de la Generalitat

Objecte: Aquesta Instrucció té com a finalitat establir una aplicació homogènia i coordinada dels diferents aspectes de l'Estatut bàsic de l'empleat públic que tenen un impacte immediat i procurar criteris interpretatius que facilitin l'aplicació de la normativa bàsica i en determinin l'encaix en el marc normatiu que regeix les relacions d'ocupació a l'Administració de la Generalitat.

Data que entra en vigor: El dia de la publicació.

Publicació oficial: Web del Departament de Governació i Administracions Públiques.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)