Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE MAH/289/2008, de 2 de juny, per la qual s'adapten a l'ús dels sistemes telemàtics els tràmits relatius als ajuts destinats a ens locals per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior

Objecte: Adaptar la tramitació dels ajuts destinats a ens locals per a la realització d'actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior a les peculiaritats de la prestació de serveis mitjançant l'ús de mitjans telemàtics. Amb la voluntat d'assolir una major eficiència, s'obre la possibilitat que els ens locals puguin dur a terme els diferents tràmits per via telemàtica, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, la plataforma eaCat.net. Les sol·licituds de subvencions es poden efectuar i trametre pels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes, adreça http://www.eacat.net.

Publicació oficial: DOGC núm. 5152, de 13 de juny de 2008.

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al DOGC.

 

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa.)