Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDEN JUS/644/2006, de 6 de marzo, sobre aclaración de la Orden JUS/568/2006, de 8 de febrero, sobre modelos de asientos y certificaciones del Registro Civil y del Libro de Familia

Objecte: Aquesta Ordre té per objecte aclarir l'abast pràctic de l'adequació terminològica a la Llei 13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria de dret a contraure matrimoni. Concretament, es modifiquen els models d'inscripcions principals de naixement i matrimoni, per tal d'adequar-los als casos en que la identitat dels sexe dels progenitors o dels cònjuges així ho requereixi. 

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 58, de 9 de març de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)