Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 26 de enero de 1995, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre autorización del matrimonio civil por los Alcaldes

(Les directrius segona i tercera de la present Instrucció han estat modificades per la Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre el lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes, la qual trobareu com a fitxa relacionada).

 

Descripció: Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre autorització del matrimoni civil pels alcaldes.

Objecte: Dictar un conjunt d'instruccions abans de l'entrada en vigor de la Llei 35/1994, de 23 de desembre, que modifica diversos articles del Codi civil amb la finalitat d'atribuir competència per a l'autorització del matrimoni a tots els Alcaldes, o Regidors delegats, dels municipis espanyols i no solament com abans als de les poblacions amb Jutjats de Pau.

Data en què entra en vigor:  El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 35 de 10 de febrer de 1995.

  

(Trobareu l'enllaç a la Instrucció a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).