Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Instrucción de 10 de enero de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre lugar de celebración de matrimonios civiles por los alcaldes

 

Descripció: Instrucció de 10 de gener de 2013, de la Direcció general dels Registres i del Notariado, sobre lloc de celebració de matrimonis civils pels alcaldes.

Objecte: Modificar les directrius segona i tercera de la Instrucció de 26 de gener de 1995, de la Direcció General dels Registres i del Notariat, sobre autorització del matrimoni civil pels alcaldes, en el sentit que els matrimonis es podran celebrar en locals diferents de l'Ajuntament

Data en què entra en vigor:  El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 39 de 14 de febrer de 2013.

  

(Trobareu l'enllaç a la Instrucció a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix, trobareu com a fitxa relacionada la Instrucció de 26 de gener de 1995).