Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden ESS/1554/2016, de 29 de septiembre, por la que se regula el procedimiento para el registro y publicación de las memorias de responsabilidad social y de sostenibilidad de las empresas, organizaciones y administraciones públicas

Descripció:


Ordre ESS/1554/2016, de 29 de setembre, per la qual es regula el procediment per al registre i publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques.


Objecte:

Regular el procediment per al registre i publicació de les memòries de responsabilitat social i de sostenibilitat de les empreses, organitzacions i administracions públiques, amb efectes a partir del 2 d'octubre de 2016, i a la fi del qual crea el fitxer de dades de caràcter personal "Memòries de Responsabilitat Social i de Sostenibilitat".

La Directiva 2014/95/UE (LA LLEI 17408/2014) del Parlament Europeu i del Consell, estableix que les empreses d'interès públic i les entitats d'interès públic que comptin amb més de 500 empleats, inclouran en el seu informe de gestió informació relativa a qüestions mediambientals i socials, relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn.