Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas

Descripció:

Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costas.


Objecte:

El desenvolupament i l'execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas, i la Llei 2/2013, de 29 de maig, de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas, per a la determinació, protecció, utilització i policia del domini públic marítim-terrestre i especialment de la ribera del mar.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. 247, d'11 d'octubre de 2014.