Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LEY 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio

Objecte: Aquesta llei modifica el Codi civil espanyol i la Llei d'Enjudiciament civil en matèria de separació i divorci, establint aquestes com dues opcions, les quals les parts podran o no escollir, per tal de solucionar els seus problemes en la seva vida comuna, tot reforçant el principi de llibertat dels cònjuges al matrimoni, donat que tant la continuació a la seva convivència com la seva vigència depèn de la voluntat constant dels cònjuges.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 163, de 9 de juliol de 2005.

( Podeu consultar la Llei esmentada a través de l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa )