Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente


Descripció: Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient.

Objecte: Modificar els textos de diverses normes:

- Reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'Aigües.

- Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat.

- Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

- Llei 24/1988, de 28 de juliol, del Mercat de Valors.

Deroga tàcitament el Reial decret 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 305, de 20 de desembre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)