Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

Descripció:

Reial decret 110/2015, de 20 de febrer, sobre residus d'aparells elèctrics i electrònics.


Objecte:

Regular la prevenció i reducció dels impactes adversos causats per la generació i la gestió dels residus dels aparells elèctrics i electrònics sobre la salut humana i el medi ambient, determinar els objectius de recollida i tractament d'aquests residus, i els procediments per a la seva correcta gestió, traçabilitat i comptabilització.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació oficial.


Publicació oficial:

BOE núm. 45, de 21 de febrer de 2015.


Observacions:

D'acord amb la DT 2a Les comunitats autònomes i les Entitats Locals aplicaran plans d'adaptació dels punts nets i de les instal·lacions de recollida municipals a les previsions d'aquest reial decret mitjançant calendaris graduals, amb un termini màxim de cinc anys des de l'entrada en vigor d'aquest reial decret, establint-se condicions especials d'operació en les seves autoritzacions.