Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias

Objecte: El Reial decret legislatiu 1/2007 aprova el Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris. Concretament es refonen: la Llei 26/1984, de 19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris; la regulació sobre contractes amb els consumidors i usuaris realitzats fora dels establiments mercantils i a distància; les disposicions sobre garanties en la venda de béns de consum; la regulació sobre responsabilitat civil pels danys causats per productes defectuosos, i la regulació sobre viatges combinats.

 

Data en què entra en vigor: L'endemà de la publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 287, de 30 de novembre de 2007.

 

(Trobareu l'enllaç a través de les URL adjuntes que apareixen a la zona d'informació annexa.)