Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector público, para el ámbito del sector público estatal

Descripció: Reial decret 1495/2011, de 24 d'octubre, pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, per a l'àmbit del sector públic estatal.

Objecte: Desenvolupar la Llei 37/2007, de 16 de novembre, sobre reutilització de la informació del sector públic, en l'àmbit del sector públic estatal, quant al règim jurídic de la reutilització, les obligacions del sector públic estatal, les modalitats de reutilització dels documents reutilitzables i el règim aplicable a documents reutilitzables subjectes a drets de propietat intel·lectual o que continguin dades personals.

Data en què entra en vigor: El dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 269, de 8 de novembre de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)