Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Actualitat: Nota informativa en relació a l'entrada en vigor de la Llei 5/2013, per la qual es modifica la Llei estatal 16/2002, de prevenció i control integrats de la contaminació, i que afecta a les activitats de l'annex I.1 de la Llei 20/2009, LPCAA

 

Objecte: Mentre l'Administració no iniciï el procediment d'actualització de les autoritzacions, s'ha de continuar aplicant la Llei 20/2009 en totes les seves determinacions, en allò que no contradigui a la Llei estatal 16/2002, modificada per la Llei 5/2013. No obstant, per aquelles activitats que tinguin en tràmit un expedient de revisió periòdica o l'hagin d'iniciar properament, l'Administració sol·licitarà, si escau, la documentació necessària per poder actualitzar l'autorització a les prescripcions de la Llei estatal 5/2013 que la transposa parcialment.

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat - Generalitat de Catalunya.

  

(Disposeu del text complet de la Nota informativa com a arxiu adjunt a la zona d'informació annexa).