Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

(Aquesta llei ha estat modificada per:

- Llei 5/2013, d'11 de juny, per la qual es modifiquen la Llei 16/2002, d'1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

-Llei 11/2012, de 19 de desembre, de mesures urgents en matèria de medi ambient, la qual podeu trobar com a fitxa relacionada).

 

Descripció: Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats.

Objecte: Aquesta Llei té per objecte regular la gestió dels residus impulsant mesures que previnguin la seva generació i mitiguin els impactes adversos sobre la salut humana i el medi ambient associats a la seva generació i gestió, millorant l'eficiència en l'ús dels recursos. Té així mateix com a objecte regular el règim jurídic dels sòls contaminats.

D'acord amb la DA 1ª aquesta norma té caràcter de legislació bàsica exceptuant els articles 35.2 i 49.2, que seran d'aplicació a l'Administració General de l'Estat.

Data en què entra en vigor:  Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 181, de 29 de juliol de 2011.

 

(Podeu trobar la Resolució a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)