Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley Orgánica 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas de eficiencia presupuestaria en la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial

Descripció: Llei Orgànica 8/2012, de 27 de desembre, de mesures d'eficiència pressupostària en l'Administració de Justícia, per la qual es modifica la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

Objecte: Modificar diversos preceptes de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder Judicial.

Data d'entrada en vigor: Aquest Reial decret entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el  BOE

Publicació oficial: BOE  núm. 312, de 28 de desembre de 2012.

 

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)