Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 8/2011, del 27 de desembre, de modificació de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals

 

Objecte: Modificar diversos preceptes de la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals.

Data d'entrada en vigor: L'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 6034, de data 29 de desembre  de 2011.

 

(Podeu trobar el document íntegre a l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa.)