Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 135/2012, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 15/2009, del 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

 

Objecte: Establir i desenvolupar un procediment que és d'aplicació preceptiva a les mediacions públiques que gestiona el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya, com a servei públic, de manera congruent amb el que és l'objectiu de la norma.

L'article 4 d'aquest Decret regula la facultat d'autoorganització de les administracions locals i altres entitats públiques per establir les activitats i els serveis de mediació en l'àmbit de les seves competències.

Data en què entra en vigor: Al cap de 20 dies de la seva publicació en el DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6240, de 25 d'octubre de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç al Decret a la zona d'informació annexa).