Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012

 

Objecte: Aquest Decret té per objecte establir i desplegar el Pla per al dret a l'habitatge deCatalunya del 2009-2012, d'acord amb les previsions del títol V de la Llei 18/2007,de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. El Decret també inclou la gestió dels ajuts que preveu el Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009/2012.

Data d'entrada en vigor: Aquest Decret  entra en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.  Als efectes de l'aplicació de les reserves mínimes addicionals que estableix la legislació urbanística vigent, amb destinació a les noves tipologies d'habitatges concertats de Catalunya, l'entrada en vigor d'aquest Decret en àmbits no inclosos dins les àrees residencials estratègiques derivades de l'aplicació del Decret llei 1/2007, de 16 d'octubre, es produirà l'1 d'agost de 2010.

Publicació oficial: DOGC núm. 5565, de 11 de febrer de 2010

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)