Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 21/2005, del 29 de desembre, de mesures financeres

Objecte: Es publica la correcció d'errades a la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures financeres.

Data que entra en vigor: El dia 1 de gener de 2006.

Publicació oficial: DOGC núm. 4566, de 6 de febrer de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)