Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: ORDRE ARP/27/2019, de 16 de febrer, per la qual es modifiquen les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, aprovades mitjançant l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre

Objecte:

Modificar les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana contingudes en l'annex de l'Ordre ARP/279/2016,de 17 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril .


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial urbanitzacions o nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és el que s'indica a la convocatòria d'ajuts corresponent.


Data publicació:

DOGC núm. 7814, de 20 de febrer de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.