Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Subvencions: RESOLUCIÓ ARP/3506/2019, d'11 de desembre, per la qual es convoquen els ajuts per al tractament de la vegetació en urbanitzacions i nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, corresponents a 2020 (ref. BDNS 486885)

Objecte:

Aquesta resolució té per objecte convocar per a l'any 2020 els ajuts destinats al tractament de la vegetació en les urbanitzacions i els nuclis de població afectats per la Llei 5/2003, els quals es regeixen per les bases reguladores aprovades en l'Ordre ARP/279/2016, de 17 d'octubre (DOGC 7232, de 24.10.2016), modificades per l'Ordre ARP/27/20019, de 20 de febrer (DOGC 7814, de 20.2.2019).


Beneficiaris:

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts els ens locals que tinguin en el seu àmbit territorial urbanitzacions o nuclis de població afectats per la Llei 5/2003.


Termini presentació de sol·licituds:

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes que computa des de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).


Data publicació:

DOGC núm. 8027, de 19 de desembre de 2019.


Òrgan gestor:

Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Generalitat de Catalunya.