Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 4/2020, del 29 d'abril, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2020

Objecte:

Aprovar els pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2020.

Respecte els ens locals, és d'especial interès el títol VI dedicat a la participació dels ens locals en els ingressos de l'Estat i de la Generalitat, regula la distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, d'acord amb criteris basats en les especificitats de l'organització territorial i en les modificacions sobre el règim de les competències locals, que resulten de la legislació de règim local i de les lleis sectorials.

NOTA: Com arxiu adjunt trobareu un resum d'aquesta Llei.


Data d'entrada en vigor:

Aquesta llei entra en vigor l'endemà d'haver estat publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8124, de 30 d'abril de 2020.