Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 1071/2017, de 29 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio

Descripció:

Reial decret 1071/2017, de 29 de desembre, pel qual es modifica el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.


Objecte:

Modificar el Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial decret 939/2005, de 29 de juliol.