Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ordre ECO/403/2012, de 28 de novembre, per la qual s'estableixen el procediment i les condicions per a la domiciliació obligatòria del pagament dels deutes ajornats o fraccionats gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya

Objecte: Establir la domiciliació bancària com a mitjà obligatori de pagament dels deutes ajornats o fraccionats gestionats per l'Agència Tributària de Catalunya i regular-ne el procediment i condicions.

Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el dia 1 de gener de 2013.

Publicació oficial: DOGC núm. 6270, de 10 de desembre de 2012.(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)