Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/2190/2011, de 29 de julio, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2010, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre EHA/2190/2011, de 29 de juliol, sobre índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2010, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2010 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

 

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

 

Publicació oficial: BOE núm. 185 de 3 d'agost de 2011.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa)