Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada

Descripció: Ordre EHA/1049/2008, de 10 d'abril, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.

Objecte: S'estableixen les modalitats de contractació centralitzada als efectes de l'article 190.1 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic.

Data en què entra en vigor: El dia 2 de maig de 2008.

Publicació oficial: BOE núm. 93, de 17 d'abril de 2008.


Observacions: La present Ordre ha estat modificada per:

- Ordre HAP/1098/2015, d'11 de juny (BOE 141, de 13 de juny de 2015)
- Ordre HAP/536/2014, de 3 d'abril
- Ordre HAP/19/2014, de 13 de gener
- Ordre HAP/2027/2013, de 30 d'octubre

La present Ordre deroga l'Ordre EHA/2/2007, de 9 de gener, de declaració de béns i serveis de contractació centralitzada.