Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden INT/279/2013, por la que se determinan los municipios a los que son de aplicación las medidas previstas en la Ley 14/2012, de medidas urgentes para paliar los daños producidos por incendios forestales y otras catástrofes naturales

Descripció: Ordre INT/279/2013, de 15 de febrer, per la qual es determinen els municipis als quals són aplicable les mesures previstes en la Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes.

Objecte: Establir a quins municipis les hi és d'aplicació la Llei 14/2012, de 26 de desembre, per la qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals ocorreguts en diverses comunitats autònomes.

El termini de 2 mesos per sol·licitar les ajudes recollides a la Llei 14/2012, comencen a comptar a partir de la data d'entrada en vigor d'aquesta Ordre.

Els municipis de la província de Tarragona que poden sol·licitar les ajudes són: L'Aleixar, Les Borges del Camp, Horta de Sant Joan, Maspujols i El Montmell.

Data en què entra en vigor: Aquesta Ordre entra en vigor el mateix dia de la seva publicació en el «Butlletí Oficial de l'Estat».

Publicació oficial: BOE núm. 46, de 22 de febrer de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa. Així mateix, trobareu la Llei 14/2012 com a fitxa relacionada).