Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017

Descripció:

Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2017.


Objecte:

Es publiquen els pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 que, com sempre, tenen incidència en l'àmbit local.


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 153, de 28 de juny de 2017.


Observacions:

La Unitat de Secretaria Intervenció Municipal del SAM ha elaborat un resum de la present norma, el qual podeu trobar com a arxiu adjunt.