Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1747/2014, de 16 de septiembre, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2012, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció:

Ordre HAP/1747/2014, de 16 de setembre, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2012, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.


Objecte:

Publicar els índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2012, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.


Data d'entrada en vigor:

La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 236, de 29 de setembre de 2014.