Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/1072/2012, de 18 de mayo, sobre índices de precios de mano de obra y materiales correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2011 aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció: Ordre HAP/1072/2012, de 18 de maig, sobre índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre de 2011 aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.

Objecte: Publicar els índex de preus de mà d'obra i materials corresponents als mesos  d'octubre, novembre i desembre de 2011 aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 123, de 23 de maig de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre  a la zona d'informació annexa)