Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden HAP/610/2015, de 6 de abril, sobre los índices de precios de la mano de obra y materiales para el año 2013, aplicables a la revisión de precios de contratos de las Administraciones Públicas

Descripció:

Ordre HAP/610/2015, de 6 d'abril, sobre els índexs de preus de la mà d'obra i materials per a l'any 2013, aplicables a la revisió de preus de contractes de les Administracions Públiques.


Objecte:

Publicar els índexs de preus de mà d'obra i materials corresponents a l'any 2013, aplicables a la revisió de preus de contractes de les administracions públiques.


Data d'entrada en vigor:

La present Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.


Publicació oficial:

BOE núm. 86, de 10 d'abril de 2015.