Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Orden INT/529/2014, de 28 de marzo, por la que se modifican los anexos del Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales

Descripció: Ordre INT/529/2014, de 28 de març, per la qual es modifiquen els annexos del Reial decret 605/1999, de 16 d'abril, de regulació complementària dels processos electorals.

Objecte: Modificar determinats aspectes de l'Annex de l'Ordre INT/529/2014, el qual recuall els models de paperetes, sobres, actes i altres impresos a utilitzar en el desenvolupament d'un procés electoral.

Data que entra en vigor: La present Ordre entrarà envigor el dia següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 82 de 4 d'abril de 2014.

 

(Trobareu l'enllaç a l'Ordre a la zona d'informació annexa).