Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Real Decreto 801/2005, de 1 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda

Objecte: Aquest Reial Decret aprova el Pla Estatal 2005-2008, per afavorir l'accés dels ciutadans a la vivenda, per tal de complementar amb l'acció dels poders públics, l'acció dels mercats i corregir algunes de les conseqüències negatives del seu funcionament, amb mesures dirigides a pal·liar la manca de vivendes protegides pels ciutadans amb menys recursos. Tanmateix, el Pla de la vivenda suposa la concertació i cooperació institucional entre totes les Administracions Públiques, suposant un increment en la participació del Ens Locals.  En aquest sentit, el Pla preveu un Consell Nacional i Comissions Multilaterals i bilaterals de seguiment, que són instruments de participació, execució i avaluació, a més de la Conferència Sectorial.

Data que entra en vigor: Al dia següent de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 166, de 13 de juliol de 2005.

( Podreu trobar el Reial decret a través de l'enllaç adjunt que apareix a la zona d'informació annexa )