Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE VEH/79/2020, de 9 de juny, per la qual es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions

Objecte:

Es modifica l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, per tal d'introduir un sistema corporatiu de tramitació electrònica  de les subvencions per a tots els departaments de l'Administració de la Generalitat i entitats del sector públic. 


Data d'entrada en vigor:

L'endemà de la seva publicació al DOGC.


Publicació oficial:

DOGC núm. 8154, de 15 de juny de 2020.