Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de 9 de febrer de 2016, sobre el contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.

Descripció:

RESOLUCIÓ de 19 de febrer de 2016, per la qual es dóna publicitat a l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, de 9 de febrer de 2016, sobre el contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del Reial decret legislatiu 3/2011, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.


Objecte:

Establir el contingut de l'extracte dels expedients de contractació i els procediments per complir el que disposa l'article 29 del Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, davant la Sindicatura de Comptes de Catalunya per part dels ens sotmesos a fiscalització.