Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: DECRET 188/2005, de 13 de setembre, del Consell del Taxi

Objecte: Aquest Decret té per objecte la determinació de les funcions del Consell del Taxi, la seva composició y règim de funcionament. El Consell del Taxi és l'òrgan de consulta i assessorament pel que fa als serveis de taxi a Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 33 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol. El Consell del Taxi resta adscrit al departament competent en matèria de transports.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació Oficial: DOGC, núm. 4470, de 15 de setembre de 2005.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)