Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: CORRECCIÓ D'ERRADES a la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya (DOGC núm. 5686, pàg. 61261, de 5.8.2010)

Objecte: Es realitza una rectificació a la disposició addicional segona de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Publicació oficial: DOGC núm. 5718 de 20 de setembre de 2010.(Trobareu l'enllaç a la correcció d'errades a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa.)