Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Acord GOV/163/2011, de 27 de desembre, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupació pública parcial per a l'any 2011 de 100 places de l'escala de funcionaris amb habilitació de caràcter estatal

Objecte: Aprovar l'oferta d'ocupació pública parcial de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2011 de l'escala de funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter estatal.

L'oferta d'ocupació pública inclou un total de 100 places, de les subescales següents:

a) Subescala de secretaria-intervenció: 40 places

b) Subescala de secretaria, categoria d'entrada: 15 places

c) Subescala d'intervenció-tresoreria, categoria d'entrada: 35 places

d) Subescala de secretaria, categoria superior: 5 places

e) Subescala d'intervenció-tresoreria, categoria superior: 5 places

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm 6047, de 18 de gener de 2012.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)