Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE INT/193/2011, de 28 de juliol, per la qual es crea el Registre electrònic de plans d'autoprotecció

Objecte: L'objecte d'aquesta Ordre és la creació i la regulació del funcionament del Registre electrònic de plans d'autoprotecció, gestionat per la direcció general competent en matèria de protecció civil, de conformitat amb el que preveu el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

El Registre electrònic de plans d'autoprotecció té com a finalitats la inscripció dels plans d'autoprotecció que s'elaborin de conformitat amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, i el registre de totes aquelles comunicacions i actuacions que es preveuen en aquest Decret.

Data en què entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 5938, de 9 d'agost de 2011.

(Podeu trobar l'Ordre a l'enllaç que apareix a la zona d'informació annexa.)