Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

[Derogat] Legislació: Decret 127/2013, de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció al Decret 82/2010

Observacions: Aquest Decret està derogat pel Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures, el qual trobareu com a contingut relacionat.

Descripció: Decret 127/2013, de 5 de març, de fixació d'un nou termini per presentar determinats plans d'autoprotecció d'àmbit local i d'adequació dels plans d'autoprotecció dels espectacles públics, de les activitats recreatives i dels establiments i espais oberts al públic al Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Objecte: Establir un nou termini, fins el 31 de desembre de 2014, per a la tramitació del pla d'autoprotecció d'acord amb el Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció i es fixa el contingut d'aquestes mesures.

Aquest nou termini s'aplica tant a les activitats i centres d'interès local a què fa referència l'annex I, apartat C, del Decret 82/2010, existents en el moment d'entrada en vigor d'aquest Decret, com a les que iniciïn la seva activitat a l'entrada en vigor d'aquest Decret.

Data que entra en vigor: L'endemà de la seva publicació oficial.

Publicació oficial: DOGC núm. 6330, de 7 de març de 2013.