Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: ORDRE TES/312/2013, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi

 

Objecte: Els serveis interurbans de taxi amb un recorregut íntegrament comprès dins el territori de Catalunya s'han d'efectuar d'acord amb les tarifes, inclosos els impostos, que s'estableixin en aquesta Ordre.

Aquesta Ordre deroga l'Ordre TES/405/2012, de 5 de desembre, per la qual s'estableixen les tarifes aplicables als serveis interurbans de taxi


Data que entra en vigor: Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm. 6521, de 13 de desembre de 2013.

 

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix en la zona d'informació annexa)