Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Corrección de errores del Real Decreto 1228/2005, que crea y regula la Comisión para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual

Descripció: Corrección de errores del Real Decreto 1228/2005, de 13 de octubre, por el que se crea y regula la Comisión intersectorial para actuar contra las actividades vulneradoras de los derechos de propiedad intelectual.

Objecte: Es publica la correcció d'errades al Reial Decret que crea i regula la Comissió intersectorial per actuar contra les activitats vulneradores dels drets de propietat intel.lectual.

Data que entra en vigor: El dia de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 263, de 3 de novembre de 2005.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa).