Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: Llei 70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración pública

Objecte: Aquesta llei, de reconeixement del serveis previs a l'Administració Pública, estableix, entre d'altres, el reconeixement als funcionaris de carrera de les Administracions de l'Estat, local, institucional, de justícia, de la jurisdicció del treball i de la Seguretat social dels serveis indistintament prestats en les esmentades administracions prèviament a la constitució dels corresponents cossos, escales, o places.

Data que entra en vigor: La present llei i els drets econòmics que en ella s'estableixen entraran en vigor el dia primer del mes següent al de la seva publicació al BOE.

Publicació oficial: BOE núm. 9, de 10 de gener de 1979.

( Podeu consultar l'esmentada Llei a través de l'arxiu adjunt que apareix a la zona d'informació annexa )