Continguts Continguts

Tornar enrere
Vés enrere

Legislació: LLEI 16/2005, de 27 de desembre, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

Objecte: Aquesta llei, en el marc de les competències de la Generalitat, estableix el règim jurídic de l'Institut Cartogràfic de Catalunya i defineix els supòsits, els mitjans i els requisits de la coordinació i la col·laboració interadministratives en l'àmbit de la cartografia i de la informació geogràfica. L'Institut Cartogràfic de Catalunya i els ens locals poden emprar totes les tècniques legalment establertes per fer possible la col·laboració entre ens públics i, en particular, la petició i la tramesa d'informació relacionada amb les activitats cartogràfiques que duen a terme i la subscripció de convenis de cooperació.

Data que entra en vigor: Als 20 dies de la seva publicació al DOGC.

Publicació oficial: DOGC núm 4543, de 3 de gener de 2006.

(Trobareu l'enllaç a través de la URL adjunta que apareix a la zona d'informació annexa)